Wyniki Turnieju 20 marca 21r. – na platformie REAL BRYDŻ