Rozpoczynamy zapisy do naszej Ligi Okręgowej –

prosimy o zgłaszanie drużyn